Thursday, March 17, 2016

Բարոկկո օպերա. թագընկեց, խելագար տիկնայք

Իմ երաժշտական հոդվածների հավատարիմ գործընկեր Գրանիշի էջից կարդանք բարոկկո օպերայի թագընկեց, խելագար տիկնանց մասին այստեղ:


© Սոնա Անդրեասյան

© Araks Shahinyan 2016No comments:

Post a Comment